Khắc laser trên kim loại

13/11/2018 ||

Khắc laser Kim Loại: Vàng, Bạc, Inox, Sắt, Đồng, Nhôm ... khắc thông số kỹ thuật, khắc mã vạch bằng công nghệ laser, khắc lên vỏ chiếc bật lửa zippo

Khắc laser Kim Loại: Vàng, Bạc, Inox, Sắt, Đồng, Nhôm ... khắc thông số kỹ thuật, khắc mã vạch bằng công nghệ laser, khắc lên vỏ chiếc bật lửa zippo

Thông tin khác

TOP